21 abr 2021

Hai vida nos libros

Este ano conmemoramos o 23 de abril, Día do Libro, en colaboración co grupo da biblioteca e o club de lectura, cunha actividade de animación á lectura. Puxemos cara a 32 clásicos da literatura universal, quixemos coñecer a persoa que está detrás e dentro deses libros, difundir a idea de que os clásicos están vivos e animar á súa lectura en galego. Sen ningunha dúbida, en galego estamos no mundo e a través da nosa lingua podemos acceder ás grandes obras da literatura universal.